Juva

Juvan Bioson biokaasulaitos, joka valmistui vuonna 2010. Syötteinä ovat naudan-, sian- ja kananlanta, vihannesjäte ja viherrehu. Laitosta laajennettiin muutaman toimintavuoden jälkeen lisäämällä hygienisointiyksikkö, mikä mahdollistaa mm. elintarviketeollisuuden sivutuotteiden hyödyntämisen. Kaasu käytetään yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa kasvihuoneen tarpeisiin.