Automaatiopalvelut

Automaatiosuunnittelu ja -asennukset vuosien kokemuksella. Laitosten automaation suunnittelee automaatioinsinööri ja asennuksista vastaa automaatioasentaja, joilla molemmilla on useiden laitosten kokemus.

Esimerkit automatisoinneista:

- Mittaukset: Lietteen virtaus- ja lämpötila, säiliön pinnankorkeus, kaasun paine- ja virtaus, kaasuvaraston koko.

- Sekottimien, pumppujen ja puhaltimien etäohjaus ja tehonsäätö.

- Laitoksen valvonta- ja hallintaohjelman suunnittelu ja asennus. Ohjelman päivitykset. Etähallinta ja -valvonta, myös mobiilisovellus.

- Hygienisoinnin valvonta- ja ohjaus. Hygienisointilämpötilan ja -ajan tallennus omavalvontaa varten.

- Bio/maakaasun lämpötilakompensointi kaasun tankkausjärjestelmän yhteyteen.

- Kaasun tankkausaseman valvonta. Biokaasun puhdistusprosessin hallinta ja valvonta.

- Hälytys- ja varoitusjärjestelmät.

lietevirtaus_.jpgkaasunvirtaus.jpg

img_0530_pieni_.jpg